Retoriskt skapande

Retoriskt skapande

Retoriskt skapande är en unik kurs skapad av RetoRik baserad på retoriska verktyg. Kursen går att applicera på i princip alla kommunikativa situationer som t ex. föräldrarmöten, föreläsningssituationer, kund -och säljmöten, seminarehållandem interna möten samt lektionerna med elever i alla åldrar.

Kursen är speciellt framtagen och utformad för att ge deltagaren en chans att fördjupa sig den delen de önskar, alternativt gå kurserna efter varann och på så sätt få en helhetskurs i det retoriska skapandet.

Dag 1/ Alt 1; IDE handlar om förberedande och skapande, från ide till produkt.Vi går b la igenom Retorisk situation, fördjupar oss i retorisk innehållsproduktion och strukturering.

IDE – Förberedande
Intellectio & Invensio; att förstå uppgiften och finna uppslag:
Retorisk situation; målgrupp, syfte. Retorisk ide och arbetsplan.
Innehållsproduktion och strukturering; Toposläran (hitta mitt egna sätt att förklara detta)
Disposisio, Elocutio; Producera materialet
Att ordna/disponera stoffet; Olika dispositioner,
Utforma ”formen” ; Att välja stil, språk och nivå.

Dag 2/ Alt 2; MA(P) handlar om att att ta sin produkt till den framförande nivån. Det kan handla om en presentation, ett tal eller en säljspitch. Vi går igenom minnestekniker och framförandet i sig, där vi fördjupar oss i kroppsspråk och talängslan.

MA(P)- Framförandet
Memoria och Actio/pronuntiatio; Framförandets retoriska mål; lyssna, förstå, samtycka och reagera. Talarens dygder.
Minne; Hur ska talet hållas?; Totalmemorering, extemporering, improvisation. Minnesövningar.
Actio/pronuntiatio; Kroppsspråk, hjälpmedel, talängslan.
Efteråt; utvärdera situationen, vad gick rätt och vad kan förbättras?

I workshopen får varje deltagare delvis individuella handledning samt handledning i grupp i antingen ett verkligt projekt som deltagaren själv ansvarar för eller ett hypotetiskt uppdrag som handledaren delar ut. Workshopen är 1,5-3,5 h (beroende på önskemål och ämnesvidd) * 2 dagar, (för konferenser och dyl kan alternativet 1,5-3,5 h (beroende på önskemål och ämnesvidd)*2 tillfällen på samma dag användas).
I föreläsningen ges en bred bild av ämnet och applicerbart hypotetiska uppdrag/projekt för deltagaren att följa genom föreläsningen. Som föreläsning är kursen uppdelar i två delar på samma dag, men en paus mellan, 1,5 h * 2.

Alla kurser utformas efter era önskemål och behov. Hör av er till oss via mail eller telefon vid frågor eller bokning.