Vad är normkreativ retorik?

Vad är ett normkritiskt tänkande?

Att jobba normkreativt är delvis att jobba med ett normkritiskt tänkande. Ett normkritiskt tänkande innebär att skärskåda det vi tar för givet, att se vilka normer som skapat en själv och det samhälle en lever i. Att vara normkritisk är inte att vara kritisk mot dem som lever efter normer, utan att uppmärksamma vilka normer som finns och vad det skapar för typ av samhälle. Att jobba normkritiskt är som att hålla upp en spegel framför sig själv och samhället och ta sig en lång, ordentlig titt på vad som egentligen finns där.

Normkreativ retorik

Normkritisk retorik är att kombinera normkritiskt tänkande och retorik för att skapa nya sätt att genom våra kommunikationskanaler, individuella och kollektiva arbeta för ett mer accepterande och jämlikt samhälle. Med normkreativ retorik vill Jämlik Retorik genom retoriska medel uppmärksamma, utbilda och förändra vår syn på varandra och därmed vårt samhälle.

Retorik är inte bara konsten att tala, utan konsten att kommunicera och detta görs lika mycket genom att lyssna som det görs genom att tala. Därför är det viktigt att bli medveten om hur språket fungerar hos mottagaren och sig själv. Vad händer när orden du säger landar hos kollegan? Och vad händer hos dig när kollegan talar? Vilka förkunskaper och fördomar har din lyssnare och vilka fördomar och förkunskaper ligger i din kommunikation?

Dessa frågor kan besvaras med hjälp av retoriken och är en del av ett normkritiskt tänk. Vi behöver ifrågasätta vilka strukturer och normer som ligger till grund för vår dagliga kommunikation, för att på så sätt synliggöra de osynliga normerna som idag skapar klyftor och missförstånd.

Genom att göra detta lyfter vi på locket till en helt ny publik, en som vi nu kan lära känna och på så sätt möta på ett bättre sätt. Detta gäller så väl era kunder som kollegor, patienter och chefer, grannar och leverantörer. Med större förståelse kommer bättre kommunikation, mer givande möten och trevligare affärsklimat.

characters-1853286_1920

Vem behöver normkreativ retorik?

Alla behöver det. Hela samhället behöver bli medveten om vad och varför vi säger som vi gör och hur det kommer sig att vi fortsätter. Först då kan vi gå vidare och jobba med förändringen och på så sätt uppnå ett jämställt samhälle. Barn som mobbas, vuxna som diskrimineras och kvinnor som sexuellt trakasseras är alla resultat av normer vi idag har i samhället som få utav oss är bekväma med. Normer påverka alla och därför behöver alla normkreativ retorik.

Även de som känner sig kunnig i området och ser sig själv som genusmedveten behöver ta en titt inåt ibland, normerna är en stor del av våra liv och kan ibland överraska oss. Att se på världen med normkritiska ögon är inte, som ordet kritiskt kan antyda, något negativt utan snarare tvärtom. Det är ett sätt att leta efter all den positiva inneboende kraften i oss alla. Vi kan förändra världen, men bara om vi börjar hos oss själva.

  • Normkritik är inte kritik av personer som följer normer.
  • Normkritiker pekar inte ut avvikaren utan normen.
  • Olikheter ska inte suddas ut, utan normer bör få minskad vikt.

Läs mer om Normer här.

  • Normkreativ retorik är en kombination av normkritiskt tänkande och retorik.
  • Normkreativt retorik är ett sätt att med retoriska verktyg skapa förutsättningar för ett jämlikt samhälle.
  • Normkreativitet hjälper företag med sitt jämställdhetsarbete och CSR.