Jämlikhet vs jämställdhet?

Vad är det för skillnad mellan Jämlikhet och Jämställdhet?

Orden jämlikhet och jämställdhet används ibland om samma sak, men orden har olika betydelse.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden  i livet *.

Jämlikhet  är ett socialt tillstånd där alla människor har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda. Jämlikhet innebär också lika möjligheter och skyldigheter, vilka omfattar samhället i sin helhet*.

Jämlikhet kan därmed sägas innefatta jämställdhet, men där jämställdhet uteslutande talar om de två binära könen (läs mer om binära kön här) man och kvinna, utgår jämlik från alla människor.

 

Vill du veta mer om Jämställdhetsintegrering?