Utvärdering

Vill ni ha friska normkreativa och retoriska ögon som ser över ett eller flera av era projekt? Vi undersöker hur projektet fungerat utifrån ett normkritiskt perspektiv där vi lägger fokus på positiva förbättringsförslag och möjligheter till  lärdomar för framtida projekt. Denna tjänst är perfekt att använda inför en nystart av ett projekt eller vid slutet av ett pågående. Vi kan hjälpa er att bli ännu bättre! Maila på jamlikretorik@gmail.com för mer information och för att boka ett möte.