Tjänster

Idag kräver alla anställa och kunder att arbetsplatsen ska vara en öppen, jämlik och inkluderande plats. Och med all rätt. På en arbetsplats där alla trivs, kunder som anställda, gör alla ett bättre arbete!

I Sverige har vi kommit långt i detta arbete men det finns fortfarande mycket jobb att göra. Hur gör vi så att alla människor, oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning eller familjeliv känner sig inkluderade och bekväma? Ett sätt är att jobba normkreativt. Normkreativitet är att med hjälp av ett normkritiskt förhållningssätt hitta nya sätt att tänka, handla och kommunicera – och på så sätt inkludera all människor. Läs mer under fliken Vad är normkreativ retorik?

Jämlik Retorik har kurser och föreläsningar som på flera sätt och i olika grad jobbar med just detta. Under fliken Föreläsningar och Workshop finns ett urval av ämnen som ni kan välja mellan. Om ni inte hittar det ni söker så skapar vi en kurs just för er. Maila era önskemål så ordnar vi resten.

Vi kan hjälpa er med utvärderingar och analyser av era projekt utifrån ett Normkreativt perspektiv, titta under fliken Utvärderingar för mer information.

Några ämnen Jämlik Retorik utgår ifrån i sina utbildningar:

Jämställdhet – Jämlikhet – Antirasism
Manlighet/maskulinitet- Kvinnlighet/femininitet
Normkritik – Diskrimineringslagstiftning
Heteronormativitet i arbetslivet, förskolan och skolan
Könsidentitet och könsuttryck – Kön/genus – Sexualitet/sexuell läggning
Feminism – Etnicitet/etnisk tillhörighet- Ålder