Skapandet av ojämställdhet

Att samhället inte är jämställt ännu vet vi. Men hur kommer det sig, att så här snart 100 år efter rösträtten, att vi ännu inte är jämställda?

I denna kurs går vi igenom skapandet av ojämställdhet och orsaker till att det fortfarande pågår. Vi går igenom de normer som fungerar negativt för jämställdheten och varför.

Men främst; Vad kan vi göra för motverka detta och skapa en mer jämställd miljö, oavsett om det gäller en liten avdelning eller ett helt företag?

playmobil-451203_1920

Kursen ger en bred förståelse av normer och skapandet av ojämställdhet. Den ger konkreta verktyg och checklistor, så att ni enkelt ska kunna ta med det ut i verksamheten med omedelbar implementering.

Utbildningar i Normkritiskt retoriska tänkande finns som föreläsning och workshop.