Om

Jämlik Retorik Sverige drivs av mig, Sophie Thelning. Jag är föreläsare, coach och utbildare med  en fil. kand i retorik från Södertörns Högskola. Mitt brinnande intresse för normkritiskt arbete och genusfrågor fick mig att starta Sveriges första Retorikbyrå med Normkritisk och Normkreativ inriktning. Jag vill använda mina kunskaper om retorik och normer för att hjälpa företag och i förlängningen människan att bättre förstå sin omvärld och agera mer jämställt i den. Jag har en bred erfarenhet som b la retorikpedagog, filmskapare och arbete med barn.

img_6147