Normkritik i praktiken

Normkritik i praktiken går igenom normers funktioner och hur ett normkritiskt förhållningssätt förbättrar förutsättningarna för jämställdhetsarbetet. Föreläsningen går igenom både teori och praktik, ger konkreta verktyg och exempel på lyckat normkritisk arbete.