Kan du prata Jämställt?

  • Kan du prata Jämställt?

Språket som kommunikationsmedel kan vara dialogiskt, monologiskt, skrivet, tecknat, kroppsspråk och ljud och symboler av olika slag. Det är med språket vi förmedlar och byter information. Det är med språket vi lär oss saker, lär känna människor, lär ut till varann.

Språk är en otroligt viktig del av hela samhället. Men språket är inte bara ett verktyg för kommunikation. Det är också ett sätt att beskriva och konstruera världen runt om oss. Vi skapar vår värld utifrån vårt språk och språket skapas av oss. I vårt språk finns hela vårt samhälle, vår historia och nutid, och såklart här i skapas vår framtid.

Så hur ser vår värld ut? Hur pratar vi med varann? Vilka ord använder vi? Vilka skämt och metaforer upprepar vi? Och vad får dessa för effekter?

toys-991461_1920

Kursen syftar till att öppna upp förståelsen för språkets vikt och effekter, men även visa på konkreta förslag och förändringar alla lätt kan ta till sig.

Utbildningen finns som föreläsning och workshop .