Jämställdhetsplan

Har ni en plan för ert jämställdhetsarbete?

”Jämställdhetsplan

13 § Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 §§ som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren.

Planen ska också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra enligt 11 §.

En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande plan.”

-Utdrag ut DO

Vad är en jämställdhetsplan, vad ska den innehålla och hur går vi tillväga för att göra den och framför allt, uppehålla den?

Tillsammans går vi igenom hur företaget jobbar idag, vilka punkter planen ska innehålla och hur förändringar bäst görs.

Kontakta oss idag så hjälper vi er!

phone-1742841_1920