Jämställdhetsintegrering i praktiken

Jämställdhetsintegreringen fungerar bäst när den får kombinerar teori och praktik. Därför erbjuder Jämlik Retorik ett väl beprövat och uppskattat upplägg med föreläsning och workshop under samma dag. Det gör att teorin blir konkret i de praktiska delarna, och att de de i sin tur får en grundad förankring i den teoretiska delen.

 

Föreläsning

Normer, kön och ojämställdhet är fokus i föreläsningen i samband med jämställdhetsintegrering.

Den svara på frågor som Vad är jämställdhetsintegrering och vad behöver vi göra för att det ska fungera?
Varför är vi fortfarande ojämställda och vad kan vi göra åt det? Vad är normer och hur fungerar det? Och hur påverkar det jämställdhetsarbetet?

Föreläsningen tar även upp olika perspektiv på kön, presenterar begrepp inom genusforskning och förklarar hur de hänger samman.

Föreläsningen syftar till att utgöra en kunskapsbas för personalen och kan därmed anpassas efter önskemål på förhand.

Workshop

Förskolan ska motverka traditionella och stereotypa könsroller och ge barnen lika möjligheter till utveckling. Hur gör vi det rent konkret i verksamheten och hur får vi syn problematiska situationer? Hur bemöter vi våra barn?  Vilka ord, handlingar och lekar erbjuder vi och hur formar de barnen?

Tillsammans med ledaren görs övningar om normer, kön, och stereotyper.  Dessa leder i sin tur till diskussioner och deltagarna får verktyg och metoder att ta med in i  den dagliga verksamheten.

Med verktyg och handlingsplanen TO DO JÄMT kommer deltagarna kunna ta med sig sina reflektioner och handlingsbeslut rakt in i verksamhet och med små enkla medel bli en allt mer jämställd verksamhet.

 

 

img_2871

 

Självklart finns föreläsning och workshops att boka separat.