Föreläsningar och Workshops

Att samhället inte är jämställt ännu vet vi. Men hur kommer det sig, att så här snart 100 år efter rösträtten, att vi ännu inte är jämställda?

I denna kurs går vi igenom skapandet av ojämställdhet och orsaker till att det fortfarande pågår. Vi går igenom de normer som fungerar negativt för jämställdheten och varför.

Men främst; Vad kan vi göra för motverka detta och skapa en mer jämställd miljö, oavsett om det gäller en liten avdelning eller ett helt företag.

Kursen ger en bred förståelse av normer och skapandet av ojämställdhet. Den ger konkreta verktyg och checklistor, så att ni enkelt ska kunna ta med det ut i verksamheten med omedelbar implementering.

Språket som kommunikationsmedel kan vara dialogiskt, monologiskt, skrivet, tecknat, kroppsspråk och ljud och symboler av olika slag. Det är med språket vi förmedlar och byter information, det är med det vi lär oss saker, lär känna människor, lär ut till varann.

Språk är en otroligt viktig del av hela samhället. Men språket är inte bara ett verktyg för kommunikation. Det är också ett sätt att beskriva och konstruera världen runt om oss. Vi skapar vår värld utifrån vårt språk och språket skapas av oss. I vårt språk finns hela vårt samhälle, vår historia och nutid, och såklart här i skapas vår framtid.

Så hur ser vår värld ut? Hur pratar vi med varann? Vilka ord använder vi? Vilka skämt och metaforer upprepar vi? Och vad får dessa för effekter?

Kursen syftar till att öppna upp förståelsen för språkets vikt och effekter, men även visa på konkreta förslag och förändringar alla lätt kan ta till sig.

Hur får vi människor att förstå vad vi säger och undvika missförstånd?

De förutsättningar vi själva har, bär vi med oss i kommunikationen med andra. Och andra lyssnar utifrån sina perspektiv. Det är grunden till kommunikation och där det allt som oftast går snett.

Med hjälp av retoriska verktyg och normkreativt tänk kan denna föreläsning hjälpa er att både lyssna och tala på ett sätt som når fler människor. Kunskapen ni får ger er verktyg att undvika missförstånd och att kommunicera på ett sätt som gynnar både er och era kunder. 

Ni kommer efter kursen att kunna tala så fler förstår, förstå era lyssnare bättre och bli tryggare i er kommunikation. Ni kommer att inte bara bli bättre retoriskt, utan även få en djupare förståelse för normer och dess funktioner.

Jämställdhetsintegreringen fungerar bäst när den får kombinerar teori och praktik. Därför erbjuder Jämlik Retorik ett väl beprövat och uppskattat upplägg med föreläsning och workshop under samma dag. Det gör att teorin blir konkret i de praktiska delarna, och att de de i sin tur får en grundad förankring i den teoretiska delen.

Föreläsning

Normer, kön och ojämställdhet är fokus i föreläsningen i samband med jämställdhetsintegrering.

Den svara på frågor som Vad är jämställdhetsintegrering och vad behöver vi göra för att det ska fungera? Varför är vi fortfarande ojämställda och vad kan vi göra åt det? Vad är normer och hur fungerar de? Och hur påverkar det jämställdhetsarbetet?

Föreläsningen tar även upp olika perspektiv på kön, presenterar begrepp inom genusforskning och förklarar hur de hänger samman.

Föreläsningen syftar till att utgöra en kunskapsbas för personalen och kan därmed anpassas efter önskemål på förhand.

Workshop

Att motverka traditionella och stereotypa könsroller ger människor lika möjligheter till utveckling. Hur gör vi det rent konkret i verksamheten och hur får vi syn på problematiska situationer? Hur bemöter vi varandra?  Med vilka ord och handlingar  kommunicerar vi och hur formar det vår världsbild?

Tillsammans med ledaren görs övningar om normer, kön, och stereotyper.  Dessa leder i sin tur till diskussioner och deltagarna får verktyg och metoder att ta med in i den dagliga verksamheten.

Med verktyg och handlingsplanen TO DO JÄMT kommer deltagarna kunna ta med sig sina reflektioner och handlingsbeslut rakt in i verksamhet och med små enkla medel bli en allt mer jämställd verksamhet.

Föreläsning och workshops kan bokas separat.

 phone-1742841_1920