Jämställdhetsintegrering

Från hallen till nallen

I förskolan är jämställdhetsarbetet oerhört viktigt. Det är här framtidens vuxna formas och utbildas, det är här Ni har möjlighet att påverka så vi får starka, medmänskliga och lyckliga och framför allt; jämställda medborgare.

Barnens dag börjar i hallen och redan där börjar jämställdhetsarbetet. Men egentligen långt innan. Därför är det viktigt att jämställdhetsarbetet blir lättillgängligt och en naturlig del av hela verksamheten, i mötet med barnen, i samtal personalen emellan, i verksamhetens grundläggande struktur och i all kommunikation som omger verksamheten.

Jämlik Retorik jobbar för jämställdhet med så kallad normkreativ retorik. Att jobba normkreativt är delvis att jobba med ett normkritiskt tänkande. Ett normkritiskt tänkande innebär att se vilka normer som finns i samhället och skärskåda det vi tar för givet. Att vara normkritisk är inte att vara kritisk mot någon som lever inom normen, utan att uppmärksamma normer och undersöka hur de påverkar samhället.

Retorik handlar om kommunikation, det handlar om möten mellan människor och vad som händer där. Eftersom kommunikation är en så otroligt stor del av livet och samhället så är det också där vi kan göra viktiga förändringar.  Ett första steg är att bli medveten om vad och hur en kan göra för att kommunicera mer jämställt.  Nästa steg är att lära sig metoder för implementering.  Stegen därefter ser lite olika ut för olika verksamheter men gemensamt är att skapa handlingsplaner, utrymme för diskussioner och utvärdera.  Vi kan hjälpa till hela vägen.

Jämlik Retorik erbjuder både föreläsningar och workshops i jämställdhetsarbete med inriktning mot lärare, förskolepersonal, fritidspersonal och alla andra som jobbar med våra barn. Jämlik Retoriks utbildningar innehåller både teori och praktiska verktyg att ta med sig rakt ut i verksamheten. Målet är att jämställdhetsarbetet ska bli en del av verksamheten.  Från mötet i hallen till leken med nallen.

Vi ser fram emot att höra av er och hjälpa er verksamhet bli ännu bättre!