Den normkreativa situationen

***NYHET***

Den normkreativa situationen är en kombination av två god ting; kommunikation och normkreativitet.

Norm kreativitet är att se på normer och inte bara kritisera det som är just nu, utan också våga göra något nytt av dem, utmana dem och införliva det i vardagen.
Normkreativtet alltid baserat på situationen, den beror på vem du är, var du verkar, vem du möter.

Kombinationen av retorik och normkritik och normkreativtet som gör det stora orden till konkreta handlingar. Som gör att jämställdhetsmålen kan nås med synliga resultat. Som gör att verksamheten, arbetsplatsen, organisationen dagligen kan arbeta för en mer jämlik och jämställd plats.