Språk och jämlikhet

Retorik är kommunikation och kommunikation är människans absolut främsta verktyg. Men likt en hammaren som både kan slå sönder en vas och bygga en bro, kan detta verktyg används på många sätt.

Men språket är inte bara ett verktyg för kommunikation. Det är också ett sätt att beskriva och konstruera världen runt om oss. Vi skapar vår värld utifrån vårt språk och språket skapas av oss. I vårt språk finns hela vårt samhälle, vår historia och nutid, och såklart här i skapas vår framtid.

De förutsättningar vi själva har, bär vi med oss i kommunikationen med andra. Och andra lyssnar utifrån sina perspektiv. Det är grunden till kommunikation och där det allt som oftast går snett.

Dess förutsättningar kommer från våra Normer. Normer är som osynliga regler som finns i samhället. Det är sånt som vi ofta tar för givet, på gott och ont. Det kan vara allt från det faktum att vi ställer oss i kö när vi ska betala i kassan, till det att vi förväntas att bli kär i en person av motsatt kön. Normers funktion i samhället är att skapa ordning och reda, sammanhållning och gemenskap, men fungerar också som ett redskap att styra och kontrollera grupper och individer.

Men det finns också mängder av normer som vi är omedvetna om p g a deras ”osynlighet” för dem som känner sig hemma i den. I Sverige (och västvärlden) är den vita, fysiskt och psykiskt friska, hetrosexuella medelåldersmannen med fru och två barn som utgör normen.

Det är pga av och i normerna som sk avvikelser skapas. De som definierar sig som normen objektifierar ofta de som befinner sig utanför och skapar ”sanningar”, omedvetet och medvetet, om dem och gör dem till ”de Andra”. Detta är ett viktigt kännetecken på den maktrelation som ligger bakom diskriminering.

Vi talar ofta utifrån de normer vi föds in i och rör oss i, och allt för sällan utanför dessa. Vi behöver förstå vilka normer som format oss som person och det samhälle vi lever i. Normerna i samhället idag är så snäva att de hindrar vår egen utveckling. Vi behöver bli mer medvetna om de strukturer som omger oss för att på så sätt kunna ifrågasätta dem och framöver förändra dem.

feminism-ordet-bc3a4st