Kommunicerar du inkluderade?

I dagens samhälle florerar ord som jämställdhetslagar, diskrimineringsarbete och mångfald, bland visioner och motton i företag och organisationer, bland lagar och regeringsbeslut.

Orden kan ibland få ett luddigt omfång och vara otydliga kring implementering. Hur gör vi för att ta ner de stora orden till vardagens möten och diskussioner?

Jämlik Retorik jobbar med att på ett konkret och kundanpassat sätt utbilda och inspirera företag och organisationer inom jämlik kommunikation.

Jämlik Retorik

Retorik är kommunikation och kommunikation är människans absolut främsta verktyg. Men likt en hammaren som både kan slå sönder en vas och bygga en bro, kan detta verktyg används på många sätt.

Jämlik Retoriks utbildningar ger sina kunder en unik kunskapskombination av retorik och normkreativitet. Vi lär ut retoriska verktyg och hur de kan användas för att förstå, problematisera och synliggöra normer, dess påverkan på vår vardag och vår kommunikation.

Med våra kunskaper kan ert företag hamna i framkant när det gäller diskrimineringsarbete, vilket gynnar både samhället, lönsamheten och kundrelationerna.

Jämlik retorik vill hjälp människor att bygga kommunikativa broar.

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen  (2014:958).